Živočišná výroba

Rozsah živočišné výroby, kterou společnost Agro Záblatí, a.s. má, lze charakterizovat stavy chovaných hospodářských zvířat.

Chov skotu je zaměřen především na produkci mléka. Průměrný stav krav je 380 ks při užitkovosti 24 l mléka na dojnici za den, což představuje roční produkci téměř tři miliony tři sta tisíc litrů mléka. Ve stájích akciové společnosti je dále 160 ks telat, 270 ks jalovic a 230 býků. Celkem je tedy chováno více než 1.000 ks skotu.