Mechanizace

Na úseku technických služeb ( mechanizace) se společnost postupně vybavila moderní zemědělskou technikou.

Ve velkokapacitním kravíně je osazena dánská dojírna STRANGKO, rozhodujícími tažnými prostředky jsou traktory JohnDeere (7 ks), moderní technika je používána k orbě a podmítce (pluhy Kverneland,podmítač Besson a Horsch) od fi Pötinger je zakoupena většina techniky na slizeň pícnin vyjma řezačky, která je od fi CLAAS, k dopravě jsou používány velkokapacitní návěsy Joskina a Mega, k nakládání a manipulaci s materiálem byly zakoupeny teleskopické manipulátory Manitou a CLAAS. K ochraně rostlin je používán traktorový postřikovač Hardi, setí zemědělských plodin je prováděno secími stroji JohnDeere a Lemken.